– REVISTELE INSTITUTULUI –

REVISTA DE ISTORIE ȘI TEORIE LITERARĂ
Synthesis

– REVISTA DE ISTORIE ȘI TEORIE LITERARĂ –

CRONOLOGIE

1952 Apare primul tom al revistei „Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor“ având ca redactor responsabil pe G. Călinescu.

1964 Periodicul îşi schimbă titlul în „Revista de istorie şi teorie literară“. Redactor responsabil este Alexandru Dima.

1973 Comitetul redacţional al „Revistei de istorie şi teorie literară“ este condus de director Zoe Dumitrescu-Buşulenga, având, între 1983–1991, redactor-şef pe Nicolae Florescu.

1994-1997  La conducerea „Revistei de istorie şi teorie literară“ este prof. univ. dr. Dan Grigorescu.

2007 – prezent După o întrerupere de mai mult de un deceniu, „Revista de istorie şi teorie literară“ reapare într-o nouă serie, fiind coordonată de acad. Eugen Simion, director și prof. univ. dr. Lucian Chişu, redactor-șef.

COMITETUL
ȘTIINȚIFIC

Acad. Eugen Simion (București)
Prof. univ. dr. Laura Bădescu (București)
Acad. Gr. Brâncuș (București)
Conf. univ. dr. Paul Cernat (București)
Prof. univ. dr. Lucian Chișu (București)
Acad. Mihai Cimpoi (Chișinău)
Membru de onoare al Academiei Române Serge Fauchereau (Franța)
C.Ș. II Laurențiu Hanganu (București)
Prof. univ. dr. m.c. Mircea Martin (București)
Membru de onoare al Academiei Române Michael Metzeltin (Austria)
C.Ș. I Nicolae Mecu (București)
Prof. univ. dr. Dumitru Micu (București)
Prof. univ. dr. Ileana Mihăilă (București)
C.Ș. II Oana Soare (București)

COLEGIUL
REDACȚIONAL

Comitetul de redacție
Acad. Eugen Simion – director
Prof. univ. dr. Lucian Chișu – redactor-șef
Conf. univ. dr. Paul Cernat – redactor-șef adjunct
C.Ș. dr. Simona Galațchi – secretar științific de redacție