– REVISTELE INSTITUTULUI –

REVISTA DE ISTORIE ȘI TEORIE LITERARĂ

Pentru accesul la RITL dați click pe ritl.ro. (site în construcție din luna APRILIE 2023).

Synthesis

Pentru accesul la Synthesis dați click pe synthesis.ro. (site în construcție din luna APRILIE 2023).

– REVISTA DE ISTORIE ȘI TEORIE LITERARĂ –

CRONOLOGIE

1952 Apare primul tom al revistei „Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor“ având ca redactor responsabil pe G. Călinescu.

1964 Periodicul îşi schimbă titlul în „Revista de istorie şi teorie literară“. Redactor responsabil este Alexandru Dima.

1973 Comitetul redacţional al „Revistei de istorie şi teorie literară“ este condus de director Zoe Dumitrescu-Buşulenga, având, între 1983–1991, redactor-şef pe Nicolae Florescu.

1994-1997  La conducerea „Revistei de istorie şi teorie literară“ este prof. univ. dr. Dan Grigorescu.

2007 – prezent După o întrerupere de mai mult de un deceniu, „Revista de istorie şi teorie literară“ reapare într-o nouă serie, fiind coordonată de acad. Eugen Simion, director și prof. univ. dr. Lucian Chişu, redactor-șef.

COMITETUL
ȘTIINȚIFIC

Acad. Eugen Simion (București)
Prof. univ. dr. Laura Bădescu (București)
Conf. univ. dr. Paul Cernat (București)
Prof. univ. dr. Lucian Chișu (București)
Acad. Mihai Cimpoi (Chișinău)
Membru de onoare al Academiei Române Serge Fauchereau (Franța)
C.Ș. II Laurențiu Hanganu (București)
Prof. univ. dr. m.c. Mircea Martin (București)
Membru de onoare al Academiei Române Michael Metzeltin (Austria)
C.Ș. I Nicolae Mecu (București)
Prof. univ. dr. Ileana Mihăilă (București)
C.Ș. II Oana Soare (București)

COLEGIUL
REDACȚIONAL

Comitetul de redacție
Acad. Eugen Simion – director
Prof. univ. dr. Lucian Chișu – redactor-șef
Conf. univ. dr. Paul Cernat – redactor-șef adjunct
C.Ș. dr. Marja Nenadici – secretar științific de redacție
C.S. III dr. Dorin Garofeanu – membru

Revista
de istorie şi teorie literară – anul XIII – nr 1-4 ianuarie – decembrie 2019

RITL1_4_2021
RITL-2021-2022-web
RITL1_4_2020
RITL-2020-corectat-28-03-23
RITL1_4_2019
RITL-1_4_2019

Arhivă

RITL1_2_2008
RITL3_4_2008
RITL1_4_2009
RITL1_4_2010
RITL1_4_2011
RITL1_4_2012
RITL1_4_2013
RITL1_4_2014
RITL_1_4_2015
RITL_1_4_2016
RITL_1_4_2017
RITL_1_4_2018