Acasa2018-12-20T15:57:58+00:00

INSTITUTUL DE ISTORIE  ȘI TEORIE LITERARĂ

„G. CĂLINESCU”

Adresa:  Bucureşti, Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, cod poștal 050711

Telefon / Fax:  40–1–3188106 / int. 2023;

E-mail: [email protected]

“Simțul critic e actul creator eșuat, răsfrânt în conștiință înainte de a ajunge la periferie și devenit astfel sentiment artistic, actul creator înterupt din cauză că altul l-a săvârșit după norma însăși a spiritului nostru creator.” G. Călinescu, Tehnica criticii și a istoriei literare

G. Călinescu

“…să nu cădeți în eroarea de a rămâne criticii unei singure generații, pentru că vă pierdeți punctele de reper și vă îngustați primejdios câmpul de observație în literatură. Un critic trebuie să ajungă, mai devreme sau mai târziu, la valorile clasice și să-și spună părerea despre marii scriitori, vechi și noi…”
Eugen Simion, Fragmente critice, III

Eugen Simion

NOUTĂȚI

Conferința Internațională Frontiere deschise: “Literatura română veche în epoca digitalizării”

Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române vă invită să participați, în zilele de 24 și 25 noiembrie 2022, la Conferința Internațională „Frontiere deschise: Literatura română veche în epoca digitalizării”, organizată în cadrul Proiectului „Soluții digitale inteligente pentru cercetarea și diseminarea literaturii române vechi și premoderne”, (INTELLIV), PN-III-P4-PCE-2021-0300. Lucrările conferinței își propun să dezbată mecanismele de adaptare la soluții digitale inteligente a istoriei și lexicografiei literare românești (epoca veche și  remodernă) prin evidențierea elementelor de noutate ce permit racordarea lor la cadrul actual al cercetării europene de profil. Se are în vedere și digitizarea ca [...]

Programul conferinței internaționale aniversară cu tema “Direcții în critica și istoria literară contemporană” 30-31 ianuarie 2020

Programul Conferinței internaționale cu tema "Direcții în critica și istoria literară contemporană" cu ocazia împlinirii a 70 de ani de existență a Institutului de Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu”  Programul Conferinței internaționale cu tema "Direcții în critica și istoria literară contemporană", cu ocazia împlinirii a 70 de ani de existență, Institutul de Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu” 

INSTITUTUL DE ISTORIE ȘI TEORIE LITERARĂ „G. CĂLINESCU”

Contact
Go to Top