Acasa2018-12-20T15:57:58+00:00

INSTITUTUL DE ISTORIE  ȘI TEORIE LITERARĂ

„G. CĂLINESCU”

Adresa:  Bucureşti, Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, cod poștal 050711

Telefon / Fax:  40–1–3188106 / int. 2023;

E-mail: office@inst-calinescu.ro

“Simțul critic e actul creator eșuat, răsfrânt în conștiință înainte de a ajunge la periferie și devenit astfel sentiment artistic, actul creator înterupt din cauză că altul l-a săvârșit după norma însăși a spiritului nostru creator.” G. Călinescu, Tehnica criticii și a istoriei literare

G. Călinescu

“…să nu cădeți în eroarea de a rămâne criticii unei singure generații, pentru că vă pierdeți punctele de reper și vă îngustați primejdios câmpul de observație în literatură. Un critic trebuie să ajungă, mai devreme sau mai târziu, la valorile clasice și să-și spună părerea despre marii scriitori, vechi și noi…”
Eugen Simion, Fragmente critice, III

Eugen Simion

NOUTĂȚI

Conferința internațională (30–31 ianuarie 2020) cu tema “Direcții în critica și istoria literară contemporană”

Conferința internațională (30–31 ianuarie 2020) cu tema "Direcții în critica și istoria literară contemporană" Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de existență, Institutul de Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu” vă invită să participați  în zilele de 30-31 ianuarie 2020 la Conferința internațională cu tema: Direcții în critica și istoria literară contemporană   Fondat pe 1 martie 1949 la București ca instituție de cercetare a Academiei Române, Institutul de Istorie Literară și Folclor va purta, după 1965, numele primului său director: G. Călinescu. Ajuns, în anul 1951, la conducerea Institutului, marele critic și istoric literar va impulsiona masiv [...]

Call INTELLIT 2018

Conferința Internațională  „Granițe ale literaturii române: lingvistice, istorice, geografice” 7 și 8 decembrie 2018 Stimată Doamnă, Stimate Domn, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” vă invită să participați, în zilele de 7 și 8 decembrie 2018, la Conferința Internațională  „Granițe ale literaturii române: lingvistice, istorice, geografice”, organizată în cadrul Proiectului Prezervarea și valorificarea patrimoniuluiliterar românesc folosind soluții digitale inteligente pentru extragerea și sistematizarea de cunoștințe (INTELLIT), PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0821/ Nr 54PCCDI/ 2018. Lucrările conferinței își propun să dezbată modul în care istoria și lexicografia literară s-au confruntat cu problemele metodologice și epistemologice (dar și politice, ideologice, economice) de la [...]

INSTITUTUL DE ISTORIE ȘI TEORIE LITERARĂ
„G. CĂLINESCU”

Contact