– PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ –

Studii doctorale

Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române” SCOSAAR

Coordonatori de doctorat in domeniul Filologie:
Studii postdoctorale
Abilitare