– MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE –

Conferința internațională “Granițele literaturii române: lingvistice, istorice, geografice”, București 7-8 decembrie 2018
Colocviul național de Literatură română veche 2013, 2015, 2017
Dicționarul general al literaturii române: canon și identitate culturală 2014