– PATRIMONIU –

Fondul de documente, manuscrise şi fotografii

Biblioteca Institutului de Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu” a fost gândită de G. Călinescu şi de primii lui colaboratori ca un instrument fundamental de lucru, informare rapidă și temeinică, precum şi ca un loc de salvare şi de cercetare a unor manuscrise, documente, periodice, cărţi şi fotografii de incontestabilă importanţă pentru literatura română, din care Institutul să-şi poată alimenta periodic între altele „muzeul“ miniatural, menit a crea acea atmosferă unică, atât de necesară istoricului şi criticului literar.

Biblioteca deţine un bogat fond de manuscrise (4103), în marea lor majoritate provenind din donaţii sau fiind achiziţionate de G. Călinescu de la urmaşi ai scriitorilor.

O parte din manuscrisele lui G. Călinescu au fost donate de soţia sa, Alice Vera, la diferite intervale, după moartea scriitorului, și constituie valori de patrimoniu. Între acestea se află: Şun sau Calea neturburată, 61 file compacte, plus 16 disparate, Viaţa lui Ion Creangă, 62 f., Rezumate şi excerpte din scrisori I. L. Caragiale, 26 f. ș.a.

Scrisori primite de G. Călinescu. Biblioteca Institutului păstrează întregul fond epistolar, din care se cuvin menționate, pentru valoarea lor documentară şi/ sau literară, scrisorile trimise de T. Arghezi, Corneliu Baba, C. Balmuş, C. Baltazar, Lucian Blaga, Octav Botez, Şerban Cioculescu, Petru Comarnescu, Rosa del Conte, Iorgu Iordan, Claudiu Isopescu, G. Ivaşcu (unul dintre cele mai bogate loturi epistolare), Adrian Marino, George Munteanu, Ramiro Ortiz, Hortensia Papadat-Bengescu, Perpessicius, Camil Petrescu, Al. Philippide, Dinu Pillat, Al. Piru, Sanda Popescu, M. Ralea, Al. Rosetti (de departe cel mai bogat şi important lot), Vladimir Streinu, Al. O. Teodoreanu, Tudor Vianu.

Alte manuscrise de patrimoniu deținute de Biblioteca Institutului de Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu” sunt: Ion Agârbiceanu, Contraste, 14 f., Jean Bart, Hoţii de cereale, 45 f., Gh. Brăescu, Proze scurte, 29 f., [Iacob Negruzzi] Condică a societăţii Junimea (1868–1871), 18 f., M. Dragomirescu, Răspuns d-lui Eugen Lovinescu, 17 f., M. M. Dragomirescu, Curs de etică şi politică, 1921–1922, 44 f., Panait Istrati, Adrien Zograffi, 207 f., Titu Maiorescu, Despre poezie, în special despre cea rumănă, 25 f., Actele procesului Maiorescu, 107 f., Gib I. Mihăescu, Mana, 16 f., C. Negruzzi, Proză, 88 f., Idem, Poezii, 29 f., Iacob C. Negruzzi, D.R. Rosetti, Zeflemele, 31 + 11 p., Hortensia Papadat-Bengescu, O călătorie pană la izvoare, 21 f., Cezar Petrescu, Cuvant înainte, 37 f., Idem, Povestire de iarnă (ms. incomplet),15 f., Idem, 1907 (ms. incomplet şi nesemnat), 106 f., Victor Ion Popa, Schivnicul din Ţuia Neagră, 30 f., C. Stere, Cum am devenit director al „Vieţii Româneşti“ (Amintiri fugare), 25 f., [G. Topirceanu], Versuri, 56 f., [G. Topirceanu], Cugetări, 59 f., I. C. Văcărescu, Două episoade, 20f., Duiliu Zamfirescu, Inundaţia. Novellă, 11 f., Paul Zarifopol, Polemică abstractă, 29 f.

Biblioteca deține manuscrise provenite din diverse fonduri și donații, între care: Manuscrisul începutului de roman Sub pecetea tainei de Mateiu I. Caragiale. Documente V. Alecsandri şi Gr. Alexandrescu, texte originale de Lucky Caragiale (în total 224 de file), scrieri originale şi traduceri de St. O. Iosif, un dosar cu acte C. Negruzzi, scrieri de I. Negruzzi, precum şi un dosar cu arhiva Convorbirilor literare (corespondenţă primită la redacţie), documente şcolare şi poezii ale lui A. D. Xenopol. Scrisori: I. L. Caragiale (către P. Zarifopol, V. Goldiş ş. a.) şi către acesta (de la P. Missir, Em. Isac, O. Tăslăuanu, Sextil Puşcariu, V. Goldiş), T. Maiorescu (către I. A.Bassarabescu, G. Ibrăileanu ş.a.), Al. Macedonski (către I. Bianu ş. a.), Liviu Rebreanu (către C. Rauleţ şi C. Moldovanu), Ioan Slavici (către I. Negruzzi). Un bogat pachet St. O. Iosif, cu epistole către Natalia Negru sau primite de la I. L. Caragiale, Il. Chendi, Sextil Puşcariu, Sadoveanu. Scrisori către V. Voiculescu, de la Em. Bucuţa, V. Cioflec, Al. Marcu, S. Mehedinţi, O. Papadima, Vladimir Streinu, Tudor Vianu ş. a. Un lot de 43 de scrisori autografe Gh. Eminovici, plus o serie de documente privitoare la acelaşi. Loturile epistolare Corneliu Moldovanu şi Emil Gârleanu conţin cateva sute de scrisori primite (numai D. Nanu îi expediază celui dintâi peste o sută); de asemenea, semnalăm prezenţa celor câteva zeci de epistole primite de M. Dragomirescu de la N. Gane, Emilia Humpel, I. Bogdan, N. D. Cocea, Ch. Drouhet, I. A. Bassarabescu ş. a.