– STUDII DOCTORALE –

Admitere doctorat

2022-2023

2021-2022

2020-2021

Susțineri teze doctorat
DOCTORANZI

Documente SCOSAAR

GHID DE REDACTARE A TEZEI DE DOCTORAT
METODOLOGIE SUSTINERE TEZA DE DOCTORAT
METODOLOGIE PRIVIND SITUAȚIILE DE PRELUNGIRE SAU ÎNCETARE A CALITĂȚII DE STUDENT-DOCTORAND
METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR
METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA ȘI REVOCAREA CALITĂȚII DE CONDUĂTOR DE DOCTORAT ÎN CADRUL SCOSAAR
CONTRACTE DE STUDII UNIVERSITARE DOCTORALE IN LIMBA ENGLEZA
FORMULARE STAGIU DE DOCTORAT
Mecanisme de recunoaștere a calitatii de conducator de doctorat
Metodologia de evaluare a conducatorilor de doctorat
Metodologie pentru analiza si aprobarea tematicilor programelor de studii universitare
Metodologie privind doctoratele in cotutela
Metodologie privind mobilitatea academică a studenților-doctoranzi
Metodologie privind schimbarea conducatorilor de doctorat
Metodologia privind transferul rezultatelor formative între programe de studii
Programele de pregătire bazate pe studii universitare avansate
Baza materială