– STUDII DOCTORALE –

CURSURI

Titularul activităţilor de curs: C. S. I habilitat Laura-Eveline Bădescu

Disciplina: Metodologia cercetării. Analiză și interpretare (Literatura română veche și premodernă)

Fișa Disciplinei: “Metodologia cercetării. Analiză și interpretare (Literatura română veche și premodernă)

Documente SCOSAAR