– PROIECTE DE CERCETARE –

INTELLIT

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0821/ Nr 54PCCDI/ 2018

Titlul proiectului: Prezervarea și valorificarea patrimoniului literar românesc folosind soluții digitale inteligente pentru extragerea și sistematizarea de cunoștințe (INTELLIT)

Rezumatul proiectului: INTELLIT își propune să configureze o platformă digitală inteligentă în care vor fi oferite servicii de căutare avansată în trei baze de date: Dicționarul General al Literaturii Române (DGLR 2.0 – bază de date ce cuprinde, în varianta în limba română, aprox. 5000 de articole despre scriitorii români din toate timpurile, iar, în varianta în limba engleză, 200 de articole despre scriitorii români reprezentativi), Cronologia vieții literare românești (CVLR – bază de date ce cuprinde abstracturi ale tuturor articolelor relevante din publicațiile culturale românești din perioada 1944-2000) și Opere canonice ale literaturii române (OCLR – bază de date din operele complete a 28 de scriitori români reprezentativi care au ieșit de sub incidența drepturilor de autor). Serviciile oferite de platformă vor acoperi căutarea semantică de informații, mineritul de concepte emergente în diverse perioade de timp, clusterizarea semantică a documentelor, explorarea intertextualității prin prisma legăturilor lexicale și semantice dintre fragmente de texte și urmărirea evoluției stilului de scriere în diverse perioade istorice.

Instituții partenere:

La realizarea proiectului complex de cercetare (PCC) vor participa 4 instituții (2 universități, 1 institut al Academiei Române și 1 INCD):

  1. Institutul de Istorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române (IITL), în calitate de instituție coordonatoare a consorțiului (IC);
  2. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), în calitate de Partener 1 (P1);
  3. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din București (ICI), în calitate de Partener 2 (P2);
  4. Universitatea Politehnică din București (UPB), în calitate de Partener 3 (P3).

Directorul de proiect și responsabilii de parteneri:

SIMION, Eugen (Ioan) Director proiect IC – IITL

TERIAN-DAN, Andrei Responsabil partener P1 – ULBS

BĂJENARU, Lidia Responsabil partener P2 – ICI

DASCĂLU, Mihai Responsabil partener P3 – UPB

Durata proiectului: 01/03/201831/12/2020