Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine

            Continuând seriile precedente ce acoperă perioadele 1859-1918 (trei volume, apărute în 1980, 1982 și 1985 la Editura Academiei RSR), și 1919-1944 (zece volume, apărute între 1997 și 2009 la Editura Saeculum I.O.), cel mai vechi proiect al Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Bibliografia relațiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice, a ajuns la cea de-a treia serie, 1945-1964, inaugurată prin apariția celui dintâi volum.

Crescută din tulpina bibliografiei generale, o bibliografie analitică, așa cum este și lucrarea noastră, presupune nu numai o înregistrare relativ mecanică a datelor tehnice ale unui text depistat într-un periodic, ci şi o cercetare complexă multidisciplinară, situată între preocupări de estetică, critică şi istorie literară, literatură universală şi comparată, sociologia culturii, traductologie, stilistică etc. Fiind o bibliografie a relaţiilor dintre literaturi, acest instrument de lucru urmărește îndeaproape şi oglindește, în ansamblu şi în detaliu, trecând prin caracteristicile proprii fiecărei perioade istorice delimitate, modul în care literaturile lumii s-au reflectat în periodicele autohtone. Cu alte cuvinte, ce autori străini şi ce titluri au atras atenţia românilor în diverse perioade, astfel conturându-se profilul unei literaturi sau a alteia, circulaţia ideilor într-o anumită perioadă, harta traducerii unui autor sau a unei opere, fragmentar sau integral, în reviste sau în volum.

            Așa cum sublinia la debutul primei serii însăși inițiatoarea proiectului, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, lucrarea de față „dă specialiștilor dovada peremptorie a deschiderii literaturii române spre orizonturi europene și mondiale, pune în lumină caracterul activ și dinamic al procesului ei de relații, ilustrează prin analiza curbelor de receptare felul în care un scriitor sau o operă străină au devenit influențe catalitice, adică stimuli prețioși ai propriei noastre creativități”.

 

BibliografiaRelatiilor1945_1964_INTERIOR

Distribuiți articolul, dacă v-a plăcut!