Cronologia vieţii literare româneşti

Dicţionarul general al literaturii române

Enciclopedia literaturii române vechi