– CONCURSURI –

Anunț rezultat final examen promovare ref. spec. gr. II
Anunț rezultate probă scrisă examen promovare ref. spec. gr. II
Anunț rezultate selecție dosar examen de promovare
Anunț concurs un post de cercetător științific pe perioadă nedeterminată
Anunț concurs a doua jumătăți de normă de post de Redactor gradul II pe perioada nedeterminata cu studii superioare
Anunț concurs cercetător științific CS III pe perioadă nedeterminată
Anunț examen promovare
Anunț rezultate finale concurs două posturi de asistent de cercetare știintifică pe perioadă determinată
Anunț rezultate probă orală concurs două posturi de asistent de cercetare știintifică pe perioadă determinată
Anunț rezultate probă scrisă concurs două posturi de asistent de cercetare știintifică pe perioadă determinată
Anunț rezultate selecție două posturi de asistent de cercetare știintifică pe perioadă determinată
Anunț concurs două posturi de asistent de cercetare știintifică pe perioadă determinată
ANUNȚ REZULTAT FINAL CONCURS DIRECTOR ADJUNCT GRADUL I
ANUNȚ REZULTAT PROBĂ INTERVIU CONCURS DIRECTOR ADJUNCT GRADUL I
Anunț rezultate finale examen de promovare referent de specialitate II
Anunț rezultate selecție dosare concurs director adjunct
Anunț rezultate proba scrisă examen promovare referent de specialitate gr. II
Anunț examen promovare referent de specialitate gr. II
Anunț concurs director adjunct gradul I
Anunț rezultat rezultat final concurs director adjunct gradul I
Anunț rezultat analiză și evaluare dosar și probă interviu concurs director adjunct gradul I
Anunț rezultat selecție dosare concurs director adjunct gradul I
Anunț rezultat probă interviu concurs referent de specialitate gr. II
Anunț rezultat probă scrisă concurs referent de specialitate gr. II
Anunț concurs director adjunct gradul I
Anunț rezultat selecție dosare concurs referent de specialitate gr. II studii superioare jumătate de normă
Anunț concurs referent de specialitate gr. II studii superioare jumătate de normă
Anunț rezultate finale concurs CS I
Anunț rezultate concurs CS I proba Evaluarea şi aprecierea prin punctaj, pe baza Anexei 29 din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 61292016
Anunț rezultate selecție dosare concurs CS I
Anunț rezultat proba interviu contabil șef
Anunț rezultat proba scrisă concurs contabil șef
Anunț rezultat selecție concurs contabil șef
Anunț concurs cercetător știintific gradul I
Anunț concurs contabil șef
Anunț rezultat final concurs CS III jumătate de normă
Anunț rezultat final concurs ASC 4 ENI
Anunț rezultate proba orala concurs ASC 4 ENI
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de cercetător științific gr. III jumătate de normă
Anunt rezultate proba scrisa la concursul pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare stiintifica
anunt rezultate sectie dosare la concursul organizat în vederea ocupării a 4 poziții ENI (echivalent cu normă întreagă) asistenți de cercetare științifică, pe perioadă determinată de 24 luni, domeniu
anunt rezultate selectie dosare concurs pentru o jumatate de post de cercetator st. gr. III
Anunț concurs CS III jumătate post
Anunț sediu concurs 4 posturi asistent de cercetare stiințifică
Anunț rezultat final concurs pentru jumătate de post contractual vacant de cercetător ştiinţific gradul II
Anunț rezultat final concurs pentru jumătate de post contractual vacant de cercetător ştiinţific gradul II
Anunț rezultat concurs pentru jumătate de post contractual vacant de cercetător ştiinţific gradul II
Anunț concurs pentru jumătate de post contractual vacant de cercetător ştiinţific gradul II
Anunț rezultat final concurs CS III
Anunț rezultate proba scrisă CS III
Anunț rezultate selecție dosare concurs CS III
Anunț rezultat final concurs referent IA
Anunț rezultat final concurs operator, controlor date I
Anunț rezultat proba interviu concurs operator, controlor date I
Anunț rezultat proba interviu concurs referent IA
Anunț rezultat concurs proba practică post operator, controlor date I
Anunț rezultat concurs proba practică post referent IA
Anunț rezultat selecție dosare concurs referent IA
Anunţ rezultat selecție dosare concurs operator
Anunţ sediu scoatere la concurs a trei posturi si jumătate de CS III
Anunţ scoatere la concurs a unui post contractual vacant de operator, controlor date I, cu studii medii, pe perioadă determinată și a unui post contractual vacant de referent IA, cu studii medii, pe perioadă determinată
Anunț rezultat final concurs post bibliotecar gradul I
Anunț rezultat proba scrisa bibliotecar gradul I
Anunț rezultate proba practica tehnoredactor treapta I
anunt rezultate selectie dosare pentru ocuparea postului tehnoredactor tr. I
Anunț rezultate selectie dosare pentru ocuparea postului bibliotecar gradul IA
Anunț concurs tehnoredactor treapta I, studii medii, perioada determinata
Anunț concurs bibliotecar gradul IA, studii superioare, perioada determinata
Anunt rezultat proba orală concurs asistent de cercetare stiintifica
Anunt rezultat proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de asistent de cercetare stiintifica
Anunt rezultat selectie dosare concurs asistent de cercetare stiintifica
Anunt rezultat final la concursul pentru ocuparea postului de operator, controlor date I
Anunt rezultat proba interviu la concursul pentru operator, controlor date I
Anunt rezultat proba practică concurs operator, controlor date I, pe perioada nedeterminată
Anunt rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar gradul IA
Anunt rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea postului de operator, controlor date I
Anunt concurs asistent de cercetare ştiinţifică, pe perioadă determinată
Anunt concurs bibliotecar gradul IA
Anunt concurs tehnoredactor treapta I
Anunt concurs operator, controlor date I
Anunt rezultat selecție dosare pentru concurs post operator controlor date I, cu studii medii, pe perioadă nedeterminată
Anunt concurs post operator controlor date I, cu studii medii, pe perioadă nedeterminată
Anunt rezultat finala concurs cercetător stiintific
Anunt rezultat finala concurs cercetător stiintific III
Anunt rezultat proba orala concurs cercetător stiintific
Anunt rezultat proba scrisa concurs cercetător stiintific
Anunt rezultat proba scrisa concurs CS III, jumătate de normă
Anunt rezultate selectie dosare pentru ocuparea postului de cercetator stiintific III, jumatate de norma
Anunt rezultate selectie dosare pentru ocuparea postului de cercetator stiintific
Anunț concurs cercetător stiintific III jumatate normă
Anunț concurs cercetător științific
Anunț rezultat final concurs cercetător stiintific – Proiect INTELLIT
Anunt rezultat proba practica concurs cercetător stiintific – Proiect INTELLIT
Anunt rezultat proba scrisa concurs cercetator stiintific – Proiect INTELLIT
Anunt rezultat selectie dosare concurs cercetator stiintific în cadrul proiectului INTELLIT
Anunț sediu concurs cercetător științific în cadrul proiectului INTELLIT
Anunț rezultat final la concursul pentru post de secretar 1/2 norma cu studii superioare în cadrul proiectului INTELLIT
Anunțul rezultatului probei practice la concursul pentru 1/2 post de secretar în cadrul proiectului INTELLIT
Anunțul rezultatului probei scrise la concursul pentru 1/2 post de secretar în cadrul proiectului INTELLIT
Anunțul rezultatului selecției de dosare la concursul pentru 1/2 post de secretar în cadrul proiectului INTELLIT
Anunț concurs 1/2 post de secretar în cadrul proiectului INTELLIT
Rezultate finale concurs 4 posturi de asistent de cercetare științifică în cadrul proiectului INTELLIT
ANUNŢ REZULTAT PROBELE ORALE SI FINALE (SCRIS SI ORAL) LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 4 POSTURI DE ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA – INTELLIT – PN III.P1.1.2.PCCDI.2017.0821. NR 54PCCDI.2018
Anunţ rezultat proba scrisa la concursul de asistent cercetare stiintifica proiect INTELLIT – PN III.P1.1.2.PCCDI.2017.0821. Nr 54PCCDI.2018
Anunţ rezultat selectie dosare 4 posturi asistent de cercetare – PN III.P1.1.2.PCCDI.2017.0821. Nr 54PCCDI.2018
Concurs 4 posturi asistenti de cercetare PN III.P1.1.2.PCCDI.2017.0821. Nr 54PCCDI.2018