– SCURT ISTORIC –

22 octombrie 1948 Acad. Al. Rosetti, Emil Petrovici şi Iorgu Iordan propun înfiinţarea a două institute: Institutul de Lingvistică şi Institutul de Literatură.

25 octombrie 1948 În adunarea generală a Academiei Române, se votează înființarea institutelor de cercetare, între care se află, pe poziţia 20, şi Institutul de Istorie Literară şi Folclor.

28 decembrie 1948 În Regulamentul general al Academiei R.P.R., publicat în „Monitorul Oficial“, la poziţia 14, figurează: „Institutul de Istorie Literară şi Folclor“. Lista institutelor Academiei se votase în şedinţa din 25 octombrie 1948.

3 martie 1949 Prezidiul Academiei confirmă pe G. Călinescu în funcţia de director al Institutului, numind şi doi colaboratori ştiinţifici: Ovidiu Papadima şi Valeriu Ciobanu. (În noiembrie 1949, Ministerul Învăţământului îl detaşează pe G. Călinescu la Institutul de Istorie Literară şi Folclor. Profesorul devine director cu drepturi depline abia la 1februarie 1952.)

7 aprilie 1949 Are loc prima şedinţă a Institutului de Istorie Literară şi Folclor, în incinta Facultăţii de Filologie, et. II, aripa din dreapta, consemnată în procesul-verbal nr. 1. Participă: G. Călinescu, Ovidiu Papadima şi Valeriu Ciobanu. Se anunţă temele înscrise in planul de cercetare ştiinţifică. Institutul va funcţiona, de-a lungul anilor, în clădirea din str. Eminescu, colţ cu Polonă; în Bd. Republicii, nr. 73; în str. Frumoasă, nr. 8; deasupra Teatrului Lucia Sturdza-Bulandra; în clădirea centrală a Academiei Române şi în Casa Academiei, din Calea 13 Septembrie, nr. 13.

1952 Apare primul tom al revistei „Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor“ având caredactor responsabil pe G. Călinescu. Din 1964, periodicul îşi schimbă titlul în „Revista de istorie şi teorie literară“. Redactor responsabil va deveni Alexandru Dima. După 1973, comitetul redacţional este condus de director Zoe Dumitrescu-Buşulenga, având, între 1983–1991, redactor-şef pe Nicolae Florescu. Între 1994 şi 1997, revista are ca director pe Dan Grigorescu. După o întrerupere de mai mult de un deceniu, „Revista de istorie şi teorie literară“ reapare într-o nouă serie, în 2007, director Eugen Simion, redactor coordonator Lucian Chişu.

 13 decembrie 1955 În şedinţa de Birou a Prezidiului Academiei R.P.R. se aprobă componenţa primului Consiliu ştiinţific al Institutului: membri de drept: G. Călinescu, preşedinte, D. Panaitescu-Perpessicius, I. Vitner; membri aleşi: M. Sadoveanu, Tudor Vianu, M. Beniuc, Zaharia Stan cu, B. Lăzăreanu, D. Macrea, I. C. Chiţimia, Ghizelle Florescu (delegat al Ministerului Învăţământului), M. Novicov (delegat din partea Ministrului Culturii, Uniunii Scriitorilor şi Facultăţii de Filologie), Ion Roman (delegat din partea ESPLA), Marin Bucur, secretar.

 1965, martie 12 Încetează din viață G. Călinescu. Institutul îi preia numele.

 1966 Alexandru Dima este numit director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G.Călinescu“.

1973 Zoe Dumitrescu-Bușulenga este numit director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“.

 1974 Începe să apară revista „Synthesis“ axată pe probleme de literatură comparată. Primul director al publicaţiei este Zoe Dumitrescu-Buşulenga.

12 iulie 1994 Dan Grigorescu este numit director al Institutului.

12 ianuarie 2004 Gheorghe Vlăduţescu este numit director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“.

 1 iunie 2006 Eugen Simion este numit director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G.Călinescu“.

Înființarea Institutului de Istorie Literară și Folclor

3 martie 1949

George Călinescu

Primul director al Institutului este numit dl. George Călinescu (1949 -1965) – personalitate marcantă a criticii literare.

Institutul de Istorie și Teorie Literară G. Călinescu

12 martie 1965

Se schimbă denumirea

Institutul preia numele G. Călinescu după moartea acestuia.
Apare „Revista de istorie şi teorie literară“. (1964)

Zoe Dumitrescu-Buşulenga

Conduce Institutul vreme de 20 de ani (1974 - 1994)

Revista „Synthesis“

În anul 1974 apare revista „Synthesis“, axată pe problemele de literatură comparată.

Directorii

INSTITUTULUI DE ISTORIE ȘI TEORIE LITERARĂ „G. CĂLINESCU”

George Călinescu

1.05.1949–12.03.1965

Alexandru Dima

1967–1973

Zoe Dumitrescu Bușulenga

1974–1994

Dan Grigorescu

12.07.1994–10.01.2004

Gheorghe Vlăduțescu

12.01.2004–01.03.2006

Eugen Simion

din 1.06.2006