– STRUCTURA INSTITUTULUI –

Conducere

Director:  Acad. Eugen Ioan Simion
Director-adjunct: C.Ș. I. Laura Bădescu
Contabil șef: Petre Daneș

Consiliu științific

Acad. Eugen Simion Acad. Gr. Brîncuș Acad. Mircea Martin C.Ș. I  Laura Bădescu C.Ș. I  Lucian Chișu C.Ș. I  Nicolae Mecu

C.Ș. I  Ileana Mihăilă C.Ș. I  I. Oprișan C.Ș. II   Laurențiu Hanganu C.Ș. III  Bianca Burța-Cernat C.Ș. III  Mihai Iovănel

Departamente de cercetare

Dicționarul general
al literaturii române

Cronologia vieții
literare românești

Ediții

Literatura română
veche

Bibliografia relaţiilor
literaturii române cu
literaturile străine

Biblioteca

Biblioteca Institutului de Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu” este patronată de Biblioteca Academiei Române şi este deschisă tuturor cercetătorilor, cadrelor didactice universitare, doctoranzilor şi studenţilor, cărora li se oferă o bogată documentaţie în profil filologic şi enciclopedic.

Ca organizare, biblioteca Institutului cuprinde trei categorii de documente: fondul de carte, cu un total de 13 074 volume, fondul de periodice – ziare şi reviste de profil – numărând 3 124 unităţi de inventar, cu 720 titluri de periodice şi fondul de documente manuscrise şi fotografii, 4 103 piese.

Cele mai reprezentative fonduri de carte donate şi menţinute în forma în care ne-au parvenit – ca mici biblioteci ale unor personalităţi de marcă ale culturii româneşti – sunt: fondul Ion Ghica (181 volume), fondul Costache Negruzzi (16 volume), fondul Tudor Vianu (268 volume, donate în 1977 de fiul său, dr. Ion Vianu), fondul Laetitia şi Emil Turdeanu (1034 de volume şi 156 titluri de periodice – 631fascicule), fondul Horia Stamatu, fondul Aureliu Răuţă (40 volume), fondul Sorin Titel (213 volume) ș.a.

Serviciul Administrativ

Gabriela Anton
Ioana Bădică
Ioana Călin
Vasile Ciucă
Rodica Constantin
Iulian Leca
Ioana Tălpeanu