– STRUCTURA INSTITUTULUI –

Director:  Prof. univ. dr.  Lucian Chișu

Director-adjunct: C.Ș. I   Oana Soare

Contabil șef:   Petre Daneș

Prof. univ. dr.   Lucian Chișu – DIRECTOR

C. Ș. I   Oana Soare – DIRECTOR ADJUNCT

C. Ș. I   Paul Cernat

ASISTENT  C. Ș.  Oana-Alexandra SAFTA

C. Ș. III   Dorin GAROFEANU

ASISTENT  C. Ș. Mihăiță STROE

ASISTENT  C. Ș. Ana-Maria BĂNICĂ

C. Ș. III   Mihai IOVĂNEL

Bibliotecar gradul IA  CONSTANTIN Rodica

Referent de specialitate gr. II  PAPADATU Elena

Referent de specialitate gr. II  COSTACHE Ioana

Referent de specialitate gr. II  SANDU Florentina

Referent IA  CIUCĂ Vasile

Operator, controlor date I  CĂLIN Ioana

Operator, controlor date I TĂLPEANU Ioana

Analist (programator) ajutor IA BĂDICĂ Ioana

Șofer I  LECA Iulian-Marian

Dicționarul general
al literaturii române

Cronologia vieții
literare românești

Ediții

Literatura română
veche

Bibliografia relaţiilor
literaturii române cu
literaturile străine

Biblioteca Institutului de Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu” este patronată de Biblioteca Academiei Române şi este deschisă tuturor cercetătorilor, cadrelor didactice universitare, doctoranzilor şi studenţilor, cărora li se oferă o bogată documentaţie în profil filologic şi enciclopedic.

Ca organizare, biblioteca Institutului cuprinde trei categorii de documente:

– fondul de carte, cu un total de 13 074 de volume;

– fondul de periodice – ziare şi reviste de profil – numărând 3 124 de unităţi de inventar, cu 720 de titluri de periodice

– fondul de documente manuscrise şi fotografii, având 4 103 de piese.

Cele mai reprezentative fonduri de carte donate şi menţinute în forma în care ne-au parvenit – ca mici biblioteci ale unor personalităţi de marcă ale culturii româneşti – sunt: fondul Ion Ghica (181 volume), fondul Costache Negruzzi (16 volume), fondul Tudor Vianu (268 volume, donate în 1977 de fiul său, dr. Ion Vianu), fondul Laetitia şi Emil Turdeanu (1034 de volume şi 156 titluri de periodice – 631fascicule), fondul Horia Stamatu, fondul Aureliu Răuţă (40 volume), fondul Sorin Titel (213 volume) ș.a.