– PROGRAME DE CERCETARE –

Cronologia vieții literare românești

 DGLR (Dicționarul general al literaturii române)

Ediții critice

Enciclopedia literaturii române vechi