Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” organizează Conferința Internațională „G. Călinescu – 125”, care va avea loc în zilele de 18 – 19 iunie 2024, la sediul din Calea 13 Septembrie nr.13, Sector 5, București.