În zilele de 18 – 19 iunie 2024, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” a organizat Conferința Internațională „G. Călinescu 125”, celebrând 125 de ani de la nașterea patronului său spiritual.

Evenimentul a cuprins două secțiuni: activitatea lui G. Călinescu și tratate, enciclopedii și dicționare literare în epoca digitalizării. În cadrul primei arii tematice au fost explorate: Receptarea operei lui G. Călinescu, înainte și după 1989 • Modelul G. Călinescu în critica literară românească • Actualitatea criticii literare călinesciene • Estetic și politic în critica literară actuală • De la Istoria literaturii române de la origini până în prezent la Dicționarul general al literaturii române • Ipostazele personalității călinesciene: criticul și istoricul literar, poetul, prozatorul, comparatistul.

În cadrul secțiunii dedicate digitalizării au fost abordate: Critica și istoria literară în epoca digitalizării Text și hypertext Digital humanities. Metode de abordare și direcții de cercetare Dicționare, enciclopedii și baze de date Digitalizarea Dicționarului General al Literaturii Române. Experiența INTELLIT DGLR Addenda. Oportunitățile și provocările digitalizării.

Lucrările au fost inaugurate cu un cuvânt de deschidere susținut de: prof. univ. dr. Lucian Chișu, director interimar, IITL „G. Călinescu”; acad. prof. univ. dr. Mircea Martin; prof. univ. dr. Oana Fotache Dubălaru, decanul Facultății de Litere a Universității din Bucureștii; dr. Oana Soare, director adjunct IITL „G. Călinescu”. Acad. Gheorghe Chivu, Președintele Secției de Filologie – Literatură din Academia Română, a transmis un mesaj omagial. Cu ocazia acestui eveniment Romfilatelia a dezvelit panoul promoțional G. Călinescu – 125. În prima parte a lucrărilor dr. Ionel Oprișan a evocat peronalitatea marelui critic sub titlul „L-am cunoscut pe Călinescu”.

În cadrul conferinței au fost prezentate treizeci și cinci de comunicări științifice de către cercetători, cadre universitare și studenți ai mai multor universități din țară și din străinătate. În plus au avut loc două dezbateri: G. Călinescu – azi și Critica și istoria literară în era digitalizării. Aceste contribuții, ca și lista participanților cu afilierile lor instituționale pot fi consultate în Programul care însoțește acest comunicat.

Organizatorii aduc mulțumiri tuturor participanților și partenerilor media: Radio România Cultural, Contemporanul și Trinitas TV.

drd. Maria Oancea, asist. de cercetare