Conferința internațională (30–31 ianuarie 2020) cu tema “Direcții în critica și istoria literară contemporană”

Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de existență, Institutul de Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu” vă invită să participați  în zilele de 30-31 ianuarie 2020 la Conferința internațională cu tema:

Direcții în critica și istoria literară contemporană

 
Fondat pe 1 martie 1949 la București ca instituție de cercetare a Academiei Române, Institutul de Istorie Literară și Folclor va purta, după 1965, numele primului său director: G. Călinescu. Ajuns, în anul 1951, la conducerea Institutului, marele critic și istoric literar va impulsiona masiv recuperarea și valorificarea tradiției literare autohtone prin proiecte de cercetare monografică și de sinteză. În pofida vicisitudinilor politice ale momentului, G. Călinescu va reuși să aducă în jurul său o serie de colaboratori marginalizați sau persecutați anterior. În anul 1967, după un scurt interimat, conducerea Institutului (numit acum Institutul de Istorie și Teorie Literară) va fi preluată de Al. Dima, urmat, în 1973, de acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Din 1993 până în 2004 director va fi acad. Dan Grigorescu, apoi, vreme de doi ani, Gheorghe Vlăduțescu, iar din 2006 – acad. Eugen Simion, care a imprimat instituției o nouă dinamică, pe măsura celei inaugurate de ilustrul fondator. Ea va fi concretizată printr-o serie de mari proiecte, „instrumente de lucru” indispensabile culturii naționale: între acestea, Dicționarul General al Literaturii Române (7 volume; o nouă ediție, substanțial revăzută și adăugită, în 8 volume, se află în curs de publicare), zecile de volume din Cronologia vieții literare românești (1944-2000), Enciclopedia literaturii române vechi și, în parteneriat cu Fundația Națională pentru Știință și Artă, impresionanta serie „Opere Fundamentale”, ajunsă în prezent la mai bine de 250 de volume din operele marilor noștri scriitori, critici și istorici literari.

Ele se adaugă unor proiecte mai vechi, cum ar fi seria Documente și manuscrise literare, Dicționarul de termeni literari, Bibliografia analitică a literaturii române vechi, Bibliografia relațiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice, alte cercetări bibliografice, monografii de reviste și autori etc. Gestionarea critică și istoriografică a patrimoniului literar autohton, cu deschideri către dialogul comparatist și teoretic internațional, constituie obiective prioritare ale Institutului „G. Călinescu”, care adună în prezent – alături de alte institute de profil din țară – elita cercetătorilor în domeniu din toate generațiile active.

Provocările prezentului, problemele de adaptare la ritmurile unei lumi globale în continuă schimbare, incluzând aici revoluția informațională și tehnologică sau noile standarde ale evaluării, sunt numeroase, grave și afectează, inevitabil, cercetarea literară românească în ansamblul ei. Se adaugă crizele specifice și, așa-zicând, „de sistem” ale instituției literare autohtone, ale învățământului și cercetării de profil, ca și dificultățile economice într-o lume a profitului cu orice preț, schimbările de mentalitate intervenite la nivelul publicului și, în particular, ale publicului tânăr, tot mai puțin atras, din varii motive, de studiul istoriei literare. Toate acestea solicită o regândire a strategiilor și o perfecționare a instrumentarului critico-teoretic și istoriografic aplicat literaturii române.

În acest sens, Institutul de Istorie și Teorie Literară „ G. Călinescu” își propune, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de activitate, să problematizeze principalele probleme și priorități ale cercetării literare românești, să propună noi abordări și teme de reflecție și dezbatere.

Între acestea:

Istoriografia literară națională – încotro? Probleme ale periodizării. Noi (re)definiri ale literaturii și literarității. Esteticul, azi. (In)actualitatea teoretică a lui G. Călinescu. Local, național, regional, global: politici ale identității. Gestionarea și promovarea patrimoniului literar național: strategii posibile. Granițe ale literaturii. Literatura română: structuri, infrastructuri, suprastructuri.

Aşteptăm propunerile şi înscrierile dumneavoastră, cu indicarea titlului comunicării şi un scurt rezumat al acesteia, până la data de 15 ianuarie 2020.

Adresa de corespondenţă: colocviu.calinescu@gmail.com

Comitetul ştiinţific:

Acad. Eugen Simion

C.Ș. I Laura Bădescu, C.Ș.I Lucian Chișu, C.Ș.I Paul Cernat, C.Ș.I Nicolae Mecu

Comitetul de organizare: C.Ș. I Laura Bădescu, C. Ș. II Oana Soare, C. Ș. III Dorin Garofeanu, dr. Ana Maria Bănică