Conferința de deschidere a proiectului „Soluții digitale inteligente pentru cercetarea și diseminarea literaturii române vechi și premoderne”

20 decembrie 2022, ora 11.00, București

Stimată Doamnă,
Stimate Domn,
Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române vă invită să
participați, pe data de 20 decembrie 2022, ora 11.00, la Conferința de deschidere a proiectului
„Soluții digitale inteligente pentru cercetarea și diseminarea literaturii române vechi și
premoderne”, (INTELLIV), PN-III-P4-PCE-2021-0300.
Lucrările conferinței își propun să dezbată mecanismele de adaptare la soluții digitale
inteligente a istoriei și lexicografiei literare românești (epoca veche și premodernă) prin
evidențierea elementelor de noutate ce permit racordarea lor la cadrul actual al cercetării
europene de profil. Se are în vedere și digitizarea ca metodă de prezervare a textelor vechi
și premoderne care marchează specificitatea culturii românești, proiectând-o în context
european. Totodată, se va identifica problematica ridicată de afirmarea punctelor nodale ale
unei hărți culturale și de sistematizarea de tip cartografic interactiv a informațiilor cu privire la
răspândirea vechilor scrieri românești în colecții și biblioteci din țară și din străinătate.
Adresa de corespondenţă:
colocviu.calinescu@gmail.com
Adresa de contact:
Academia Română
Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”
Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucureşti, sector 5
Tel./ Fax: 40-1-3188106/ 2023

Plan Summary