Comunicat de presă

În 25 și 26 mai 2023, cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la nașterea ilustrului critic literar și academician, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române a organizat și găzduit prima ediție a Colocviului Internațional Eugen Simion – modelele criticii românești. Colocviul s-a înscris între manifestările prin care Academia Română și întreaga lume culturală au omagiat personalitatea lui Eugen Simion (1933-2022). Manifestarea a fost organizată în colaborare cu Secția de Filologie și Literatură a Academiei Române, cu Biblioteca Academiei Române, cu Editura Academiei Române și Centrul Cultural „Eugen Simion” din Dumbrăveni.

Desfășurate la sediul Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, lucrările Colocviului s-au bucurat de prezența a numeroși specialiști din centre universitare și institute de profil din Calabria (Italia), București, Iași, Cluj, Galați, care au evocat, în comunicările lor, personalitatea și opera criticului și istoricului literar Eugen Simion.

Organizatorii aduc pe această cale mulțumiri participanților și partenerilor evenimentului:

Radio România Cultural, TVR Cultural, Radio România Actualități, Radio Trinitas, Contemporanul, Trinitas TV, Poșta Română, Agenția de Carte.

Asistent de cercetare, drd. Maria-Ioana Oancea